Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

ELECTRO MARINE SERVICE Krystian Węska
prowadzi działalność w zakresie:

Wykonywanie instalacji elektrycznych, serwis, pomiary, diagnostyka, consulting, prace ślusarsko-elektryczne
w sektorze morskim i lądowym.

Strategią i celem Electro Marine Service Krystian Węska jest:

  • Oferowanie usług akceptowanych przez obecnych i przyszłych Klientów, spełniających ich potrzeby i oczekiwania, zgodnych z przepisami prawa i innymi istotnymi wymaganiami.
  • Ciągłe usprawnianie obsługi Klientów i utrzymywanie dobrych relacji z Klientami opartych na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.
  • Doskonalenie wszystkich realizowanych procesów pod względem jakości i szybkości realizacji, przy jednoczesnym ciągłym skoncentrowaniu na optymalizacji kosztów i zapewnieniu stabilnego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług.
  • Posiadanie sprawnej i skutecznej organizacji, która sprosta wszystkim oczekiwaniom Klientów oraz współpracowników.
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.
  • Przestrzeganie aktualnego obowiązującego ustawodawstwa, wymagań regulacyjnych oraz innych wymagań, do których przestrzegania Electro Marine Service Krystian Węska zobowiązała się.

Deklaruję, w imieniu Electro Marine Service Krystian Węska i współpracowników, zaangażowanie w prace nad spełnieniem wymagań Klientów, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz przydzielenie niezbędnego wsparcia dla realizacji Polityki.

Dołożę wszelkich starań, aby system zarządzania był rozumiany, akceptowany i realizowany przez wszystkich współpracujących z Electro Marine Service Krystian Węska.

                                      Zatwierdził:
Właściciel – Krystian Węska

Załącznik nr 3 do Księgi Jakości
Nr wydania 1 / Data wydania: 22.11.2021